ДАТА

КОНФЕРЕНЦІЇ/СЕМІНАРИ

17.02.2022

VIІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми в системі освіти: заклад загальної середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти»

/

VІІІ International scientific-practical conference «ACTUAL PROBLEMS IN THE SYSTEM OF EDUCATION: GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTION – PRE-UNIVERSITY TRAINING – HIGHER EDUCATION INSTITUTION»

  Підсумки проведення VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми в системі освіти: заклад загальної середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти»

27.10.2022

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (за міжнародною участю) «ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ»

/

II All-Ukrainian Scientific and Practical Conference (with international participation) «FORMATION OF COMPETENCIES OF GIFTED INDIVIDUALS IN THE SYSTEM OF EXTRACURRICULAR AND HIGHER EDUCATION»

  Підсумки проведення ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (за міжнародною участю) «ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ»

30.11.2022

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА: ІННОВАЦІЙНІ,НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ, ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ»

/

ІІІ International Scientific and Practical Conference «DISTANCE EDUCATION: INNOVATIVE, NORMATIVE-LEGAL, PEDAGOGICAL ASPECTS»

 

Підсумки проведення
ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції
 «ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА: ІННОВАЦІЙНІ,
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ, ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ»

17.02.2023

 

ІХ Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ В СИСТЕМІ ОСВІТИ: ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ – ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКА ПІДГОТОВКА – ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ»

/

ІХ International Scientific and Practical conference «ACTUAL PROBLEMS IN THE SYSTEM OF EDUCATION: GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTION – PRE-UNIVERSITY TRAINING – HIGHER EDUCATION INSTITUTION»

 


Підсумки проведення ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ В СИСТЕМІ ОВІТИ: ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ – ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКА ПІДГОТОВКА – ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ»

18.05.2023

 

ІV Міжнародна науково-практична конференція «ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА: ІННОВАЦІЙНІ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ, ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ», присвячена 90-річчю Національного авіаційного університету

/

ІV International Scientific and Practical Conference «DISTANCE EDUCATION: INNOVATIVE, NORMATIVE-LEGAL, PEDAGOGICAL ASPECTS», that dedicated to the 90th anniversary of the National Aviation University

 

 


Підсумки проведення ІV Міжнародної науково-практичної конференції «ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА: ІННОВАЦІЙНІ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ, ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ», присвячена 90-річчю Національного авіаційного університету

 

Прочитано 9949 разів