Понеділок, 06 липня 2020 19:39

Практичне використання Python

Запрошуємо студентів, учнів старших класів, викладачів та всіх бажаючих на курси програмування Python.
Керівник курсу
кандидат технічних наук, доцент Пантєєв Роман Леонідович.

 ПРО КУРС

Python інтерпретована об’єктно-орієнтована мова програмування високого рівня зі строгою динамічною типізацією. Розроблена Гвідо ван Россумом. Структури даних високого рівня разом із динамічною семантикою та динамічним зв'язуванням роблять її привабливою для швидкої розробки програм, а також як засіб поєднування наявних компонентів. Python підтримує модулі та пакети модулів, що сприяє модульності та повторному використанню коду. Інтерпретатор Python та стандартні бібліотеки доступні як у скомпільованій, так і у вихідній формі на всіх основних платформах. В мові програмування Python підтримується кілька парадигм програмування, зокрема: об'єктно-орієнтована, процедурна, функціональна та аспектно-орієнтована.

Серед основних її переваг можна назвати такі: чистий синтаксис (для виділення блоків слід використовувати відступи); переносність програм (що властиве більшості інтерпретованих мов); стандартний дистрибутив має велику кількість корисних модулів (включно з модулем для розробки графічного інтерфейсу); можливість використання Python в діалоговому режимі (дуже корисне для експериментування та розв'язання простих задач); стандартний дистрибутив має просте, але разом із тим досить потужне середовище розробки, яке зветься IDLE і яке написане мовою Python; зручний для розв'язання математичних проблем (має засоби роботи з комплексними числами, може оперувати з цілими числами довільної величини, у діалоговому режимі може використовуватися як потужний калькулятор); відкритий код (можливість редагувати його іншими користувачами).

Зміст

1. Вступ до мови програмування Python:

Області використання.
Портативність і платформонезалежність.
Автоматичне управління памяттю.
Динамічна типізація.
Інсталяція Python.
Огляд IDE (Інтегроване середовище розробки) для розробки на Python: PyCharm, PyDev for Eclipse, Visual Studio.
 

2. Базовий синтаксис в Python:

Типи даних і змінні. Цілочисельні типи. Логічний тип. Типи з плаваючою точкою. Тип Decimal. Область видимості (контекст) змінних.
Ініціалізація змінних.
Перетворення числових типів. Приведення типів.
Операції. Арифметичні операції. Операції інкременту та декременту. Операції відношення. Логічні операції. Порозрядні операції. Пріоритет операцій.
Основні вбудовані модулі. Модуль random, math, locale, decimal.
 

3. Керуючі структури:

Керуючі оператори. Оператор if, else, додаткові блоки elif.
Оператори циклів. Поняття циклу і умови виходу з нього. Вкладені цикли. Цикл while. Цикл for. Оператори виходу з циклу break і continue.
Функції генерації колекцій чисел range, xrange.
 

4. Рядки:

Робота з рядками. Кодування символів.
Основні методи рядків.
Форматування рядків.
Порівняння рядків.
Отримання зрізів рядків.
Регулярні вирази.
 

5. Структури даних в Python:

Для роботи з наборами даних Python надає такі вбудовані типи як списки, кортежі і словники.
Список (list). Перебирання елементів. Порівняння списків. Методи і функції по роботі зі списками. Списки списків.
Кортеж (tuple). Перебір кортежів. Складні кортежі.
Словники (dictionary). Перебір словника. Отримання і зміна елементів. Перетворення зі списку в словник. Комплексні словники.
NumPy бібліотека мови Python, що додає підтримку великих багатовимірних масивів і матриць, разом з великою бібліотекою високорівневих (і дуже швидких) математичних функцій для операцій з цими масивами.
 

6. Винятки:

Обробка винятків. Конструкція try .. except. Необов’язковий блок finally. Отримання інформації про винятки. Оператор as.
Генерація винятків. Оператор raise.
Ієрархія винятків в Python.
 

7. Функції в Python:

Створення функції. Виклик функції. Аргументи функції.
Рекурсія.
Функції як об’єкти і замикання.
Атрибути функцій.
Лямбда функції.
 

8. Робота з модулями в Python:

Модулі як реалізація можливості повторного використання коду в інших програмах.  Оператор import.
Налаштування простору імен. Пакети в Python. Коментарі в модулі.
 

9. Робота з файлами:

Відкриття та закриття файлів.
Текстові файли. Запис в текстовий файл. Читання файлу.
Робота з одним з поширених файлових форматів CSV. Робота з словниками.
Бінарні файли. Модуль shelve.
Модуль OS і робота з файловою системою.
 

10. Основи об'єктно-орієнтованого програмування на Python:

Поняття абстракції. Принципи об’єктно-орієнтованого програмування: інкапсуляція, спадкування, поліморфізм.
Клас як формальний опис обєкта. Клас object.
Інкапсуляція. Атрибути і методи класів.
Спадкування. Ключові поняття спадкування підклас і суперклас. Ієрархія класів.
Посилання на поточний об'єкт self. Звернення до базового суперкласу super.
Поліморфізм як здатність до зміни функціоналу, спадкованого від базового класу.
 

11. Графічний інтерфейс в Python:

Огляд крос-платформних фреймворків для програмування GUI на Python.
Створення графічного інтерфейсу за допомогою вбудованого модуля Tkinter.

 

Після закінчення курсу Ви отримаєте Cертифікат.

Кількість годин: 45

Вартість: 3000 грн.

 

Тел.: (044)406–79–08, 406–72–02, 406–74–04, 497–52–84, 406–74–15, 406–72–09.
Адреса: 03058, м. Київ, пр.-т Любомира Гузара, 1, корп. 8а, каб. 610, 609, 708.
E-mail: idpnau20Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Прочитано 2770 разів