Понеділок, 06 липня 2020 08:50

Піонтковський-Вихватень Богдан Олександрович

 

Піонтковський-Вихватень Богдан Олександрович, кандидат педагогічних наук, магістр психології.

 

Участь у наукових та громадських організаціях:

2004–2010 рр. – помічник лікаря епідеміолога СЕС Шевченківського району.

2005–2009 рр. – закінчив Національний авіаційний університет, факультет психології, присвоєно кваліфікацію магістра психології, викладача вищого навчального закладу.

2010–2013 рр. – лаборант відділу психології профорієнтації Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

2013–2016 рр. – аспірант відділу діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України.

2017–2018 рр. – молодший науковий співробітник відділу діагностики обдарованості  Інституту обдарованої дитини НАПН України.

2019 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему «Модернізація змісту навчання обдарованих учнів у загальноосвітніх школах України (друга половина ХХ століття)» за спеціальністю 13.00.01 ‑ «загальна педагогіка та історія педагогіки», й отримав науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

 

Кваліфікація:

2004 р. – закінчив Перший Київський медичний коледж по спеціальності санітарний фельдшер.

2009 р. – закінчив Національний авіаційний університет по спеціальності магістр психології, викладач вищого навчального закладу.

2010 р. – закінчив курс Пропедевтики психіатрії при Українській спілці психотерапевтів.

2010 р. – закінчив курс підвищення кваліфікації «Практика психолого-педагогічної допомоги: екофасилітативний підхід» І-ІІ рівня (Лушин П.В.).

2011 р. – підвищення кваліфікації у науково-практичному семінарі «Контактна проективна психодіагностика: Метод портретних виборів Л. Сонді».

2012 р. – підвищення кваліфікації у науково-практичному семінарі на тему «Контактна вербальна психодіагностика: Методика «Акцент – 2-90» модифікований варіант опитувальника Шмішека-Мюллера на визначення акцентуацій особистості» (Вігдорчик М.І.);

  • підвищення кваліфікації у науково-практичному семінарі «Судьбоанализ. Тест Зонди. Экспериментальная діагностика побуждений». (Джос В.В.);
  • підвищення кваліфікації у науково-практичному семінарі «Методика Е. Вагнера «Hand test»;
  • підвищення кваліфікації у науково-практичному семінарі «Контактна проективна діагностика: Метод кольорових виборів М. Люшера»

2016 р. – завершив цикл проєкту власного досвіду з психотерапії «Школа розвитку психотерапії» (2012–2016), за напрямком «Груповий психоаналіз» при Українській спілці психотерапевтів.

 

Наукові інтереси: психологія, педагогіка, література, музика.

 

Список наукових та навчально-методичних праць

Прочитано 540 разів