Понеділок, 02 грудня 2019 14:42

Лахтіонова Людмила Анатоліївна

Лахтіонова Людмила Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент;

Кваліфікація:

1989 р. ‑ з відзнакою закінчила Криворізький філіал Київського інституту народного господарства ім. Д.С. Коротченка (зараз – Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана) за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності»;
1995 р. ‑ захистила дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук;
2001 р. ‑ присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту в промисловості.

Наукові інтереси: фінансовий аналіз підприємницької діяльності, аналіз фінансової звітності, облік і звітність суб’єктів малого підприємництва за національними та міжнародними стандартами, аналіз діяльності суб’єктів малого підприємництва, економічний аналіз підприємницької діяльності, звітність підприємств.

Навчальні дисципліни:

 • Фінансовий аналіз
 • Аналіз фінансової звітності
 • Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва за національними та міжнародними стандартами
 • Економічний аналіз (Аналіз господарської діяльності)
 • Організація та методика економічного аналізу
 • Бухгалтерський облік
 • Звітність підприємств
 • Гроші та кредит».

Публікації:

 • понад 200 друкованих наукових праць, серед яких 3 монографії (одноосібні), 1 навчальний посібник (одноосібний), 1 навчально-методичний посібник (в співавторстві), статті у вітчизняних фахових та міжнародних виданнях, навчально-методичні комплекси дисциплін, матеріали і тези доповідей на конференціях
 • профіль автора у Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=nlYGJ1kAAAAJ
 • Посилання на авторський ідентифікатор ORCID https://orcid.org/0000-0003-1078-6919
 
Прочитано 1061 разів